เครื่องบันทึกเสียงการประชุม Multisuns MicroLog TCR2000 เครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ เครื่องอัดเสียงโทรศัพท์ เครื่องบันทึกเสียงการประชุม สามารถบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ จำหน่ายเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ และเครื่องบันทึกเสียงการประชุม TCR2000 เครื่องบันทึกเสียงการประชุม TCR2000 เป็นเครื่องบันทึกเสียงแบบดิจิตอลไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ บันลง SD Card รองรับ SD Card  ถึง 32 GB (1GB บันทึกได้ 72 ช.ม.) เป็นเครื่องบันทึกเสียงโทรศัพท์ได้ เชื่อมต่อสายแบบ Analgoue,digital,IP-Phone,Metting Room Micro Phone เครื่องบันทึกเสียงการประชุม TCR2000 ต่อกับชุด AMP / Control ของชุดไมโครโฟนห้องประชุม เพื่อบันทึกเสียงการประชุม