ไมโครโฟนสำหรับเยี่ยมชมโรงงาน

ไมโครโฟนไร้สายสำหรับ ทัวร์ไกด์ (Wireless Guide System) ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ / ไมโครโฟนเยี่ยมชมโรงงาน TOA รับ / ส่งสัญญาณความถี่ย่าน 470 Mhz ได้มากถึง 5 ช่องไมโครโฟนเยี่ยมชมโรงงาน TOA รุ่น WM-2100 สามารถรับ / ส่งสัญญาณได้ถึง 40 เมตร ส่วนรุ่น WM-2110 ส่งสัญญาณได้ถึง 70 เมตร สามารถควบคุมการปิด/เปิดของเครื่องส่งสัญญาณไร้สายชนิดตั้งโต๊ะได้จากอุปกรณ์ภายนอก มีไฟแสดงปริมาณคงเหลือของแบตเตอรี่ ไมโครโฟนทัวร์ไกด์ / ไมโครโฟนเยี่ยมชมโรงงาน TOA มีไมโครโฟนให้เลือกใช้งานถึง 4 ชนิด ให้เลือกตามความเหมาะสมของการใช้งาน ไมโครโฟนชนิดตั้งโต๊ะและไมโครโฟนสำหรับใช้ในระยะใกล้ จะมีสวิตซ์ press-to-talk เพื่อตัดสัญญาณรบกวน เครื่องส่งสัญญาณไร้สายชนิดตั้งโต๊ะสามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์ระบบประกาศเพื่อขยายขอบเขตการทำงาน